Uniunea Artistilor Plastici din Deva

 Artiştii plastici hunedoreni aniversează în acest an 55 de ani de la constituirea unui viabil nucleu artistic constituit sub formă de organizaţie, cunoscută la scurt timp de la debut sub denumirea de Filiala U.A.P.- Petroşani a Uniunii Artiştilor Plastici din România.

Se cuvine ca acum la ceas aniversar să parcurgem lungul drum al artelor frumoase din această zonă de referinţă pentru istoria şi cultura naţională.

Izvoarele scrise şi nescrise şi prezenţa operelor de artă certifică prezenţa unor talentaţi pictori care de-a lungul timpului au avut o contribuţie importantă la evoluţia artistică pe aceste meleaguri. În decursul secolelor XIV – XIX, pictori locali sau peregrini veniţi din diverse zone ale ţării, în special din Ţara Românească şi Transilvania, au realizat la cererea comanditarilor o suită remarcabilă de icoane şi ansambluri parietale de o valoare artistică deosebită, valori inestimabile ce au contribuit la îmbogăţirea patrimoniului cultural hunedorean şi naţional. Acest tezaur reprezintă o mărturie vie a trecutului artistic pe aceste meleaguri.

După anul 1880 în artă îşi face simţită prezenţa un nou curent ce vine să schimbe radical mai vechile stiluri, declanşând procesul naşterii artei moderne. Noua generaţie de artişti ce au trăit cu speranţa de reînnoire, au încercat prin creaţia lor să deschidă artei noi perspective punându-şi tot talentul creator în slujba ideii că arta trebuie să-şi câştige un loc de cinste în viaţa socială. Astfel unii tineri hunedoreni care deţineau o situaţie materială mai bună, au plecat în străinătate pentru a studia în vestitele academii europene de arte frumoase.